ASOCIACIJOS "TAIP!" (TĖVYNĖS ATGIMIMAS IR PERSPEKTYVA)
NARIO ANKETA

Jei Jums priimtini TAIP! asociacijos tikslai ir veikla, kviečiame prisijungti prie mūsų ir tapti organizacijos Nariu. TAIP! Nariai dalyvauja organizacijos valdyme įstatuose nustatyta tvarka. Asociacijos Nariu tampama, kai narystę patvirtina Valdyba, prieš tai užpildžius nario anketą ir išbuvus organizacijos Simpatiku nustatytą laikotarpį.

Čia galite prisijungti prie TAIP! simpatikų Facebook'e.

 • - LT -

  Gatvė

  Namas

  Butas

  Indeksas

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •